Surface Pro 3

Hiện tất cả 6 sản phẩm

Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor 1.2 GHz Intel Core i3 RAM 4 GB Hard Drive 64 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn typer cover pro 3 và sạc
10 100 
Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor 1.2 GHz Intel Core i3 RAM 4 GB Hard Drive 128 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn typer cover pro 3 và sạc
12,500,000  12,000,000 
Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor 1.9 GHz Intel Core i5 RAM 4 GB Hard Drive 128 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours
14,000,000  13,500,000 
Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor 1.9 GHz Intel Core i5 RAM 8 GB Hard Drive 256 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn typer cover pro 3 và sạc
16,000,000  15,500,000 
Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor Intel Core i7 hawel RAM 8 GB Hard Drive 256 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn typer cover pro 3 và sạc
18,000,000  17,500,000 
Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2160 x 1440 Max Screen Resolution 2160 x 1440 Processor Intel Core i7 hawel RAM 8 GB Hard Drive 512 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 5 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn typer cover pro 3 và sạc
19,500,000  19,000,000 

Hiện tất cả 6 sản phẩm

Vũ Văn Long
0936535678