Surface Book 1

Hiện tất cả 5 sản phẩm

  Screen Size 12 centimeters Screen Resolution 2000 x 3000 Max Screen Resolution 2000 x 3000 Processor Intel Core i5  skylakeSense Pixel RAM 8 GB Hard Drive 128 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n ac Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn dock keyboard và sạc  
26,000,000  24,000,000 
  Screen Size 13.5 centimeters Screen Resolution 2000 x 3000 Max Screen Resolution 2000 x 3000 Processor Intel Core i5  skylakeSense Pixel RAM 8 GB Hard Drive 256 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n ac Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn dock keyboard và sạc  
28,000,000  27,000,000 
  Screen Size 13.5 centimeters Screen Resolution 2000 x 3000 Max Screen Resolution 2000 x 3000 Processor Intel Core i5  skylakeSense Pixel RAM 8 GB Hard Drive 256 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n ac Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn dock keyboard và sạc  
33,000,000  29,000,000 
  Screen Size 13.5 centimeters Screen Resolution 2000 x 3000 Max Screen Resolution 2000 x 3000 Processor Intel Core i7  skylakeSense Pixel RAM 8 GB Hard Drive 256 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n ac Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn dock keyboard và sạc  
36,000,000  34,000,000 
  Screen Size 13.5 centimeters Screen Resolution 2000 x 3000 Max Screen Resolution 2000 x 3000 Processor Intel Core i7  skylakeSense Pixel RAM 16 GB Hard Drive 512 GB SSD Wireless Type 802.11B, 802.11G, 802.11n ac Loa Sterio Average Battery Life (in hours) 9 hours Máy likenew 98-99% , qua sử dụng , Máy kèm sẵn dock keyboard và sạc
44,000,000  39,000,000 

Hiện tất cả 5 sản phẩm

Vũ Văn Long
0936535678